Zašto radimo?

Skills team building

20 RAZLOGA ZA TEAM BUILDING

1. Razvijanje osećaja za timski rad i podršku

2. Osnaživanje timova i pojedinaca, kao i njihove uloge u kompaniji

3. Povećanje produktivnosti nakon događaja

4. Razvijanje takmičarskog duha, potrebnog za tržište

5. Podsticanje inovativnosti i kreativnosti

6. Poboljšanje komunikacije i međusobnog razumevanja

7. Razvijanje međusobnog poverenja među zaposlenima

8. Razvoj liderskih sposobnosti za članove tima

9. Nagrađivanje zaposlenih

10. Uklapanje novog tima u ostatak kompanije

11. Upoznavanje sa novim članovima tima i zaposlenima

12. Motivisanje zaposlenih na saradnju

13. Utvrđivanje individualnih prednosti članova tima

14. Razvijanje lojalnosti i osećaja pripadnosti zaposlenih u kompaniji

15. Prilika za definisanje budućih zajedničkih izazova

16. U timu postoji različita percepcija o kompaniji, timu ili ciljevima

17. Team Building predstavlja društveno odgovorno poslovanje firme prema zaposlenima

18. Razvijanje ideja za lakše prevazilaženje određenih situacija

19. Ovo je idealna prilika da se upoznate i zabavite!

20. Želite zaposlenima da date nešto čega će se sa osmehom sećati! To je timbilding!

Hvala vam što se interesujete za nas. Za više informacija kontaktirajte nas na broj 011 22 82 183.